Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi
"Grigore Alexandru Ghica"

CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI DRĂGĂŞANI

postat la 2017-09-08 de Roman Iulian

Sesiunea septembrie 2017

În perioada de 2 - 3 septembrie a avut loc etapa înscrierilor şi eliberarea legitimaţilor de concurs. S-au prezentat pentru înscriere 455 de candidaţi, dintre care 381 de băieţi, 68 de fete şi romi - 5 băieţi şi 1 fată.

În ziua de 3 septembrie, începând cu ora 14.30, s-a desfăşurat un instructaj cu membrii comisiilor şi subcomisiilor de concurs şi candidaţii înscrişi, unde s-au prezentat principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească concurenţii pe parcursul desfăşurării etapelor din concurs.

În perioada 4 - 7 septembrie s-au desfăşurat probele de aptitudini fizice şi contravizita medicală , etape eliminatorii.

S-au centralizat listele cu candidaţii declaraţi admişi pentru susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, astfel:

- băieţi = 321;

- fete = 40;

- etnie romă = 4;

- Total 365 de candidaţi;

Menţionăm că numărul de locuri pentru anul şcolar 2017 – 2018 este de 350, iar durata de şcolarizare va fi de un an.

În ziua de sâmbătă 9 septembrie, între orele 10.00 - 13.00 se va desfăşura proba de verificare a cunoştinţelor la limba română şi limba străină. Afişarea rezultatelor acestei etape se va face în data de 9 septembrie ora 20.00.

Duminică 10 septembrie, se vor primi eventualele contestaţii, iar după rezolvarea acestora se vor afişa rezultatele finale.

Le urăm succes tuturor candidaţilor!