Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi
"Grigore Alexandru Ghica"Protecția datelor cu caracter personal

GDPR

  I. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi “GRIGORE ALEXANDRU GHICA“ Drăgășani

  1. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

  2. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:

  II. Legislație relevantă

  1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) Regulament General privind Protecția Datelor

  2. Legea nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Legea nr. 190 din 2018

  3. Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenireii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executătii pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și de menținere și privind libera circulație a acestor date. Legea nr.363 din 28 decembrie 2018

  4. Legea nr. 102 din 3 mai 2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Legea nr. 102 din 2005 republicata

  5. Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004

  6. Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului aupra protecției datelor cu caracter personal Decizia ANSPDCP nr. 174 2018

  7. Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor. Decizia ANSPDCP nr. 133 din 2018

  8. Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Decizia ANSPDCP nr. 128 din 2018

  9. Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 99 din 18 mai 2018 privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Decizia ANSPDCP nr. 99 din 2018

  III. Link-uri utile:

  1. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
  2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD);
  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)
  3. Bordul European de Protecția Datelor(EDPB).
  Bordul European de Protecția Datelor(EDPB) <

  IV. Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor (RPD)

  • Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: MAZILU Costel-Cosmin
  • E-mail: contact@scoaladragasani.ro
  • Telefon 0250810552
  • Fax: 0250810532
  • Adrsă: Str. I.C. Brătianu, nr. 25, Mun. Drăgăşani, jud. Vâlcea, Cod poștal: 245.700