Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi
"Grigore Alexandru Ghica"Informații de interes public

Purtător de cuvânt

Purtător de cuvânt Locotenent-colonel Arapalea Ionel
Arapalea Ionel
Subofiţer relaţii publice plutonier adjutant şef Roman Iulian
Telefon mobil 0733988779 / 0769743336
Telefon/ fax 0250.810552
E-mail relatiipublice@scoaladragasani.ro

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea școlii

 • O.U.G. nr. 63/28.06.2003 privind organizarea și funcționarea M.A.I.
 • Legea nr. 60/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea și desfăşurarea adunărilor publice
 • Legea nr. 61/1991 cu modificările şi completările ulterioare, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire a ordinii şi liniştii publice
 • Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor.

Structura organizatorică

 • comandament
 • învățământ
 • stat major
 • logistică
 • subunități învățământ
 • structură administrativă
 • popotă de unitate
 • cantină elevi

Numele și prenumele persoanelor din conducerea școlii și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

 • Col. Zamfir Marian - împuternicit comandant
 • Lt.col. Florica Cristian - împuternicit locțiitor
 • Col. Dediu Constantin - împuternicit locțiitor
 • Lt.col. Arapalea Ionel - purtător de cuvânt
 • Plt.adj.șef Roman Iulian - relații publice

Programul de audiențe

 • al conducerii școlii
  Grad, nume și prenume Funcție Zi Interval orar
  Col. Zamfir Marian împuternicit comandant marți 08:00 - 10:00
  joi 14:00 - 16:00
  Lt.col. Florica Cristian împuternicit locțiitor miercuri 13:00 - 15:00
  Col. Dediu Constantin împuternicit locțiitor luni 10:00 - 14:00
  persoană de contact: lt.col. Arapalea Ion
 • al conducerii I.G.J.R.
 • al conducerii M.A.I.

Date de contact: contact

Modalități de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prevăzute în Legea nr.544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul autoriăţii ori al instituţiei publice.

 • Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de art. 7 din lege.
 • Instanța poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să platească daune morale şi/sau patrimoniale.
 • Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
 • Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
 • Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.
 • Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
 • Împotriva refuzului se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
 • Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeste întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţei şi va conţine atît informaţile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva persoanei vinovate.
 • Model reclamatie administrativă (1)

  Model reclamatie administrativă (2)