Actele normative care stabilesc categoriile de persoane care au obligația de a publica declarațiile de avere, respectiv declarațiile de interese sunt:
  • Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.621/02.09.2010, cu modificările şi completările ulterioare;

  • O.M.AI. 124/2011 privind activităţile desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne de către personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.433/21.06.2011, cu modificările și completările ulterioare;


 
Filter file list  
File name
2018
2019
 

2020-Comunicații și Tehnologia Informației