Ministerul Administraţiei şi Internelor
Către pagina de start
Imagine admitere

Recrutarea candidaţilor şi desfăşurarea admiterii - 2014

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport cu locul de domiciliu sau de reşedinţă al candidaţilor - de către Inspectoratele de Jandarmi Judeţene, respectiv Direcţia Generală de Jandarmi a municipiului Bucureşti, precum şi de către unităţile de jandarmi care au primit sarcini de recrutare.

Concursul de admitere se desfăşoară la o dată care va fi comunicată după apariţia Dispoziţiei D.G.M.R.U..

 1. Candidaţii recrutaţi parcurg următoarele probe eliminatorii la unităţile teritoriale:

  • Examinarea medicală - constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare şi se concretizează prin completarea fişei medicale. Fişa medicală se eliberează personal candidaţilor de unitatea care i-au recrutat;
  • Evaluarea psihologică - se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI în următoarele perioade:
   • pentru candidații la instituțiile de învățământ superior, în perioada 02-20 iunie 2014;
   • pentru candidații la instituțiile de învățământ postliceal, în perioada 04-22 august 2014;

   Evaluarea psihologică se efectuează la unităţile teritoariale, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele generale/judeţene/teritoriale.

   Evaluarea psihologică este unică, indiferent de nivelul de învățământ, și se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tipul "Apt/Inapt".

   Pentru candidații declarați inapt psihologic, după soluționarea eventualelor contestații, recrutarea incetează.

   Candidaţii care au fost declaraţi "apt" psihologic şi optează ulterior pentru alte instituţii de învăţământ se pot înscrie la acestea fără a mai susţine o nouă evaluare în acest scop.

   Candidaţii care au obţinut avize de inaptitudine nu mai pot participa la concursul de admitere organizat de alte unităţi de învăţământ.

   Rezultatele finale privind evaluare psihologică se comunică unităţilor care au realizat recrutarea/structurilor beneficiare, sub formă de tabel nominal, cărora le revine sarcina incunoştiinţării candidaţilor.

 2. Ordinea de desfăşurare a probelor la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal ale Jandarmeriei Române – sesiunea septembrie 2014, este următoarea:
  • a) examinarea medicală;
  • b) verificarea aptitudinilor fizice;
  • c) proba de verificare a cunoştinţelor.
  • Proba de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară la sediul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, numai cu acei candidaţi care au promovat proba de verificare a aptitudinilor fizice.

   Proba de verificare a cunoştinţelor va avea durata de 3 ore şi constă într-un text de complexitate medie, tip grilă, din tematica stabilită, care va conţine 90 de itemi din disciplinele: limba română (60 itemi) şi limba engleză sau franceză (30 itemi). Fiecare item va conţine 4 (patru) variante de răspuns, din care o singură variantă va fi corectă.

Dispoziţii finale

 • Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi admişi. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.